Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 58 41 99 -
29/01 kl 01 66 38 104 -
29/01 kl 02 59 33 92 -
29/01 kl 03 38 28 66 -
29/01 kl 04 7 24 31 -
29/01 kl 05 -25 21 -4 -
29/01 kl 06 -46 18 -28 -
29/01 kl 07 -51 11 -40 -
29/01 kl 08 -42 5 -37 -
29/01 kl 09 -20 4 -16 -
29/01 kl 10 12 9 21 -
29/01 kl 11 46 11 57 -
29/01 kl 12 69 7 76 -
29/01 kl 13 77 0 77 -
29/01 kl 14 70 -4 66 -
29/01 kl 15 49 -4 45 -
29/01 kl 16 16 2 18 -
29/01 kl 17 -20 9 -11 -
29/01 kl 18 -49 15 -34 -
29/01 kl 19 -62 12 -50 -
29/01 kl 20 -61 7 -54 -
29/01 kl 21 -46 2 -44 -
29/01 kl 22 -18 9 -9 -
29/01 kl 23 16 16 32 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 132 106 104 69 126
Laveste vannstand -41 -40 -54 -73 -23
Avvik gult nivå -4 -30 -32 -67 -10
Avvik orange nivå -16 -42 -44 -79 -22
Avvik rødt nivå -26 -52 -54 -89 -32
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm