Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 87 101 99 -
29/01 kl 01 93 108 104 -
29/01 kl 02 83 95 92 -
29/01 kl 03 57 70 66 -
29/01 kl 04 24 37 31 -
29/01 kl 05 -12 3 -4 -
29/01 kl 06 -34 -19 -28 -
29/01 kl 07 -43 -27 -40 -
29/01 kl 08 -35 -18 -37 -
29/01 kl 09 -15 3 -16 -
29/01 kl 10 18 34 21 -
29/01 kl 11 50 65 57 -
29/01 kl 12 71 88 76 -
29/01 kl 13 79 94 77 -
29/01 kl 14 75 91 66 -
29/01 kl 15 52 70 45 -
29/01 kl 16 18 40 18 -
29/01 kl 17 -17 0 -11 -
29/01 kl 18 -44 -31 -34 -
29/01 kl 19 -54 -39 -50 -
29/01 kl 20 -54 -36 -54 -
29/01 kl 21 -39 -23 -44 -
29/01 kl 22 -13 2 -9 -
29/01 kl 23 23 36 32 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 132 106 108 82 139
Laveste vannstand -46 -46 -54 -78 -35
Avvik gult nivå -4 -30 -28 -54 3
Avvik orange nivå -16 -42 -40 -66 -9
Avvik rødt nivå -26 -52 -50 -76 -19
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm