Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
29/01 kl 00 92 99 99 96
29/01 kl 01 102 104 104 102
29/01 kl 02 92 92 91 93
29/01 kl 03 69 66 66 67
29/01 kl 04 30 31 33 31
29/01 kl 05 -6 -4 -3 -8
29/01 kl 06 -30 -28 -29 -33
29/01 kl 07 -37 -40 -41 -41
29/01 kl 08 -32 -37 -36 -31
29/01 kl 09 -12 -16 -14 -7
29/01 kl 10 21 21 24 19
29/01 kl 11 53 57 58 45
29/01 kl 12 75 76 75 67
29/01 kl 13 81 77 73 78
29/01 kl 14 76 66 62 79
29/01 kl 15 54 45 46 58
29/01 kl 16 22 18 24 18
29/01 kl 17 -13 -11 -5 -24
29/01 kl 18 -39 -34 -38 -49
29/01 kl 19 -50 -50 -59 -52
29/01 kl 20 -50 -54 -58 -46
29/01 kl 21 -33 -44 -39 -32
29/01 kl 22 -4 -9 -3 -11
29/01 kl 23 30 32 29 21

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 132 106 104 69 126
Max fra modell: 27.01 18 132 107 104 71 129
Max fra modell: 27.01 12 141 108 102 70 128
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm