Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 29 43 41 -
29/01 kl 01 27 42 38 -
29/01 kl 02 24 36 33 -
29/01 kl 03 19 32 28 -
29/01 kl 04 17 30 24 -
29/01 kl 05 13 28 21 -
29/01 kl 06 12 27 18 -
29/01 kl 07 8 24 11 -
29/01 kl 08 7 24 5 -
29/01 kl 09 5 23 4 -
29/01 kl 10 6 22 9 -
29/01 kl 11 4 19 11 -
29/01 kl 12 2 19 7 -
29/01 kl 13 2 17 0 -
29/01 kl 14 5 21 -4 -
29/01 kl 15 3 21 -4 -
29/01 kl 16 2 24 2 -
29/01 kl 17 3 20 9 -
29/01 kl 18 5 18 15 -
29/01 kl 19 8 23 12 -
29/01 kl 20 7 25 7 -
29/01 kl 21 7 23 2 -
29/01 kl 22 5 20 9 -
29/01 kl 23 7 20 16 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 59 49 43 25 73
Laveste værets virkning 4 -5 2 -19 -11
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm