Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 45 16 61 -
30/01 kl 01 60 9 69 -
30/01 kl 02 61 5 66 -
30/01 kl 03 48 8 56 -
30/01 kl 04 22 13 35 -
30/01 kl 05 -10 12 2 -
30/01 kl 06 -36 6 -30 -
30/01 kl 07 -48 1 -47 -
30/01 kl 08 -46 3 -43 -
30/01 kl 09 -31 6 -25 -
30/01 kl 10 -5 4 -1 -
30/01 kl 11 28 -5 23 -
30/01 kl 12 55 -12 43 -
30/01 kl 13 71 -11 60 -
30/01 kl 14 72 -9 63 -
30/01 kl 15 58 -9 49 -
30/01 kl 16 33 -13 20 -
30/01 kl 17 -1 -14 -15 -
30/01 kl 18 -33 -15 -48 -
30/01 kl 19 -53 -13 -66 -
30/01 kl 20 -60 -13 -73 -
30/01 kl 21 -52 -12 -64 -
30/01 kl 22 -32 -7 -39 -
30/01 kl 23 -3 -6 -9 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 132 106 104 69 126
Laveste vannstand -41 -40 -54 -73 -23
Avvik gult nivå -4 -30 -32 -67 -10
Avvik orange nivå -16 -42 -44 -79 -22
Avvik rødt nivå -26 -52 -54 -89 -32
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm