Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/01 kl 00 28 -5 23 -
31/01 kl 01 49 -4 45 -
31/01 kl 02 57 -3 54 -
31/01 kl 03 52 2 54 -
31/01 kl 04 34 6 40 -
31/01 kl 05 7 6 13 -
31/01 kl 06 -21 14 -7 -
31/01 kl 07 -40 17 -23 -
31/01 kl 08 -45 24 -21 -
31/01 kl 09 -38 28 -10 -
31/01 kl 10 -18 26 8 -
31/01 kl 11 9 32 41 -
31/01 kl 12 38 41 79 -
31/01 kl 13 59 52 111 -
31/01 kl 14 67 59 126 -
31/01 kl 15 62 62 124 -
31/01 kl 16 45 67 112 -
31/01 kl 17 17 71 88 -
31/01 kl 18 -14 71 57 -
31/01 kl 19 -40 67 27 -
31/01 kl 20 -52 61 9 -
31/01 kl 21 -52 50 -2 -
31/01 kl 22 -41 47 6 -
31/01 kl 23 -18 40 22 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 132 106 104 69 126
Laveste vannstand -41 -40 -54 -73 -23
Avvik gult nivå -4 -30 -32 -67 -10
Avvik orange nivå -16 -42 -44 -79 -22
Avvik rødt nivå -26 -52 -54 -89 -32
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm