Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 13 192 59 251 240
27/01 kl 14 169 54 223 217
27/01 kl 15 135 45 180 178
27/01 kl 16 97 39 136 135
27/01 kl 17 68 39 107 99
27/01 kl 18 54 32 86 82
27/01 kl 19 55 23 78 75
27/01 kl 20 72 16 88 88
27/01 kl 21 103 9 112 117
27/01 kl 22 140 9 149 153
27/01 kl 23 170 11 181 180

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 251 225 223 188 245
Laveste vannstand 78 79 65 46 96
Avvik gult nivå -4 -30 -32 -67 -10
Avvik orange nivå -16 -42 -44 -79 -22
Avvik rødt nivå -26 -52 -54 -89 -32
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm