Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 186 9 195 193
28/01 kl 01 186 9 195 193
28/01 kl 02 171 3 174 178
28/01 kl 03 143 3 146 152
28/01 kl 04 109 2 111 120
28/01 kl 05 82 2 84 89
28/01 kl 06 68 11 79 77
28/01 kl 07 70 13 83 -
28/01 kl 08 86 14 100 -
28/01 kl 09 115 16 131 -
28/01 kl 10 150 17 167 -
28/01 kl 11 181 22 203 -
28/01 kl 12 197 27 224 -
28/01 kl 13 197 28 225 -
28/01 kl 14 182 27 209 -
28/01 kl 15 153 25 178 -
28/01 kl 16 116 28 144 -
28/01 kl 17 81 33 114 -
28/01 kl 18 59 39 98 -
28/01 kl 19 53 43 96 -
28/01 kl 20 62 43 105 -
28/01 kl 21 85 43 128 -
28/01 kl 22 119 46 165 -
28/01 kl 23 154 43 197 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 251 225 223 188 245
Laveste vannstand 78 79 65 46 96
Avvik gult nivå -4 -30 -32 -67 -10
Avvik orange nivå -16 -42 -44 -79 -22
Avvik rødt nivå -26 -52 -54 -89 -32
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm