Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 177 41 218 -
29/01 kl 01 185 38 223 -
29/01 kl 02 178 33 211 -
29/01 kl 03 157 28 185 -
29/01 kl 04 126 24 150 -
29/01 kl 05 94 21 115 -
29/01 kl 06 73 18 91 -
29/01 kl 07 68 11 79 -
29/01 kl 08 77 5 82 -
29/01 kl 09 99 4 103 -
29/01 kl 10 131 9 140 -
29/01 kl 11 165 11 176 -
29/01 kl 12 188 7 195 -
29/01 kl 13 196 0 196 -
29/01 kl 14 189 -4 185 -
29/01 kl 15 168 -4 164 -
29/01 kl 16 135 2 137 -
29/01 kl 17 99 9 108 -
29/01 kl 18 70 15 85 -
29/01 kl 19 57 12 69 -
29/01 kl 20 58 7 65 -
29/01 kl 21 73 2 75 -
29/01 kl 22 101 9 110 -
29/01 kl 23 135 16 151 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 251 225 223 188 245
Laveste vannstand 78 79 65 46 96
Avvik gult nivå -4 -30 -32 -67 -10
Avvik orange nivå -16 -42 -44 -79 -22
Avvik rødt nivå -26 -52 -54 -89 -32
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm