Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 206 220 218 -
29/01 kl 01 212 227 223 -
29/01 kl 02 202 214 211 -
29/01 kl 03 176 189 185 -
29/01 kl 04 143 156 150 -
29/01 kl 05 107 122 115 -
29/01 kl 06 85 100 91 -
29/01 kl 07 76 92 79 -
29/01 kl 08 84 101 82 -
29/01 kl 09 104 122 103 -
29/01 kl 10 137 153 140 -
29/01 kl 11 169 184 176 -
29/01 kl 12 190 207 195 -
29/01 kl 13 198 213 196 -
29/01 kl 14 194 210 185 -
29/01 kl 15 171 189 164 -
29/01 kl 16 137 159 137 -
29/01 kl 17 102 119 108 -
29/01 kl 18 75 88 85 -
29/01 kl 19 65 80 69 -
29/01 kl 20 65 83 65 -
29/01 kl 21 80 96 75 -
29/01 kl 22 106 121 110 -
29/01 kl 23 142 155 151 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 251 225 227 201 258
Laveste vannstand 73 73 65 41 84
Avvik gult nivå -4 -30 -28 -54 3
Avvik orange nivå -16 -42 -40 -66 -9
Avvik rødt nivå -26 -52 -50 -76 -19
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm