Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 164 16 180 -
30/01 kl 01 179 9 188 -
30/01 kl 02 180 5 185 -
30/01 kl 03 167 8 175 -
30/01 kl 04 141 13 154 -
30/01 kl 05 109 12 121 -
30/01 kl 06 83 6 89 -
30/01 kl 07 71 1 72 -
30/01 kl 08 73 3 76 -
30/01 kl 09 88 6 94 -
30/01 kl 10 114 4 118 -
30/01 kl 11 147 -5 142 -
30/01 kl 12 174 -12 162 -
30/01 kl 13 190 -11 179 -
30/01 kl 14 191 -9 182 -
30/01 kl 15 177 -9 168 -
30/01 kl 16 152 -13 139 -
30/01 kl 17 118 -14 104 -
30/01 kl 18 86 -15 71 -
30/01 kl 19 66 -13 53 -
30/01 kl 20 59 -13 46 -
30/01 kl 21 67 -12 55 -
30/01 kl 22 87 -7 80 -
30/01 kl 23 116 -6 110 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 251 225 223 188 245
Laveste vannstand 78 79 65 46 96
Avvik gult nivå -4 -30 -32 -67 -10
Avvik orange nivå -16 -42 -44 -79 -22
Avvik rødt nivå -26 -52 -54 -89 -32
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm