Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 173 189 180 -
30/01 kl 01 185 201 188 -
30/01 kl 02 183 195 185 -
30/01 kl 03 171 181 175 -
30/01 kl 04 144 154 154 -
30/01 kl 05 113 123 121 -
30/01 kl 06 85 96 89 -
30/01 kl 07 71 81 72 -
30/01 kl 08 72 80 76 -
30/01 kl 09 82 90 94 -
30/01 kl 10 106 118 118 -
30/01 kl 11 137 148 142 -
30/01 kl 12 163 173 162 -
30/01 kl 13 178 188 179 -
30/01 kl 14 175 187 182 -
30/01 kl 15 160 173 168 -
30/01 kl 16 137 147 139 -
30/01 kl 17 102 113 104 -
30/01 kl 18 68 80 71 -
30/01 kl 19 47 61 53 -
30/01 kl 20 41 57 46 -
30/01 kl 21 51 69 55 -
30/01 kl 22 70 90 80 -
30/01 kl 23 101 123 110 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 251 225 227 201 258
Laveste vannstand 73 73 65 41 84
Avvik gult nivå -4 -30 -28 -54 3
Avvik orange nivå -16 -42 -40 -66 -9
Avvik rødt nivå -26 -52 -50 -76 -19
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm