Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/01 kl 00 147 -5 142 -
31/01 kl 01 168 -4 164 -
31/01 kl 02 176 -3 173 -
31/01 kl 03 171 2 173 -
31/01 kl 04 153 6 159 -
31/01 kl 05 126 6 132 -
31/01 kl 06 98 14 112 -
31/01 kl 07 79 17 96 -
31/01 kl 08 74 24 98 -
31/01 kl 09 81 28 109 -
31/01 kl 10 101 26 127 -
31/01 kl 11 128 32 160 -
31/01 kl 12 157 41 198 -
31/01 kl 13 178 52 230 -
31/01 kl 14 186 59 245 -
31/01 kl 15 181 62 243 -
31/01 kl 16 164 67 231 -
31/01 kl 17 136 71 207 -
31/01 kl 18 105 71 176 -
31/01 kl 19 79 67 146 -
31/01 kl 20 67 61 128 -
31/01 kl 21 67 50 117 -
31/01 kl 22 78 47 125 -
31/01 kl 23 101 40 141 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 251 225 223 188 245
Laveste vannstand 78 79 65 46 96
Avvik gult nivå -4 -30 -32 -67 -10
Avvik orange nivå -16 -42 -44 -79 -22
Avvik rødt nivå -26 -52 -54 -89 -32
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm