Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 13 104 51 155 147
27/01 kl 14 82 55 137 127
27/01 kl 15 44 54 98 87
27/01 kl 16 -1 51 50 39
27/01 kl 17 -44 46 2 -4
27/01 kl 18 -73 43 -30 -36
27/01 kl 19 -83 38 -45 -49
27/01 kl 20 -71 32 -39 -40
27/01 kl 21 -42 30 -12 -14
27/01 kl 22 -1 30 29 26
27/01 kl 23 43 27 70 67

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 155 124 127 95 134
Laveste vannstand -45 -54 -70 -73 -44
Avvik gult nivå -9 -40 -37 -69 -30
Avvik orange nivå -24 -55 -52 -84 -45
Avvik rødt nivå -34 -65 -62 -94 -55
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm