Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 76 22 98 98
28/01 kl 01 88 21 109 103
28/01 kl 02 76 18 94 88
28/01 kl 03 46 17 63 58
28/01 kl 04 7 14 21 18
28/01 kl 05 -32 14 -18 -21
28/01 kl 06 -60 14 -46 -50
28/01 kl 07 -69 15 -54 -
28/01 kl 08 -56 14 -42 -
28/01 kl 09 -27 16 -11 -
28/01 kl 10 14 16 30 -
28/01 kl 11 57 18 75 -
28/01 kl 12 91 20 111 -
28/01 kl 13 105 19 124 -
28/01 kl 14 95 23 118 -
28/01 kl 15 65 24 89 -
28/01 kl 16 22 25 47 -
28/01 kl 17 -22 25 3 -
28/01 kl 18 -59 29 -30 -
28/01 kl 19 -79 30 -49 -
28/01 kl 20 -78 35 -43 -
28/01 kl 21 -58 37 -21 -
28/01 kl 22 -23 39 16 -
28/01 kl 23 20 43 63 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 155 124 127 95 134
Laveste vannstand -45 -54 -70 -73 -44
Avvik gult nivå -9 -40 -37 -69 -30
Avvik orange nivå -24 -55 -52 -84 -45
Avvik rødt nivå -34 -65 -62 -94 -55
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm