Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 59 44 103 -
29/01 kl 01 82 45 127 -
29/01 kl 02 82 45 127 -
29/01 kl 03 61 42 103 -
29/01 kl 04 26 40 66 -
29/01 kl 05 -13 38 25 -
29/01 kl 06 -47 36 -11 -
29/01 kl 07 -66 34 -32 -
29/01 kl 08 -64 36 -28 -
29/01 kl 09 -43 37 -6 -
29/01 kl 10 -8 36 28 -
29/01 kl 11 33 31 64 -
29/01 kl 12 72 26 98 -
29/01 kl 13 97 22 119 -
29/01 kl 14 99 20 119 -
29/01 kl 15 79 16 95 -
29/01 kl 16 44 15 59 -
29/01 kl 17 0 12 12 -
29/01 kl 18 -40 13 -27 -
29/01 kl 19 -69 9 -60 -
29/01 kl 20 -78 8 -70 -
29/01 kl 21 -67 6 -61 -
29/01 kl 22 -41 5 -36 -
29/01 kl 23 -3 3 0 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 155 124 127 95 134
Laveste vannstand -45 -54 -70 -73 -44
Avvik gult nivå -9 -40 -37 -69 -30
Avvik orange nivå -24 -55 -52 -84 -45
Avvik rødt nivå -34 -65 -62 -94 -55
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm