Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 38 3 41 -
30/01 kl 01 69 3 72 -
30/01 kl 02 81 5 86 -
30/01 kl 03 71 5 76 -
30/01 kl 04 43 4 47 -
30/01 kl 05 6 2 8 -
30/01 kl 06 -30 4 -26 -
30/01 kl 07 -56 4 -52 -
30/01 kl 08 -64 4 -60 -
30/01 kl 09 -54 5 -49 -
30/01 kl 10 -27 4 -23 -
30/01 kl 11 10 3 13 -
30/01 kl 12 50 2 52 -
30/01 kl 13 81 0 81 -
30/01 kl 14 95 0 95 -
30/01 kl 15 87 1 88 -
30/01 kl 16 60 -1 59 -
30/01 kl 17 22 -2 20 -
30/01 kl 18 -18 -3 -21 -
30/01 kl 19 -52 -3 -55 -
30/01 kl 20 -70 -3 -73 -
30/01 kl 21 -70 -2 -72 -
30/01 kl 22 -52 -1 -53 -
30/01 kl 23 -22 -2 -24 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 155 124 127 95 134
Laveste vannstand -45 -54 -70 -73 -44
Avvik gult nivå -9 -40 -37 -69 -30
Avvik orange nivå -24 -55 -52 -84 -45
Avvik rødt nivå -34 -65 -62 -94 -55
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm