Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 -2 19 3 -
30/01 kl 01 -2 19 3 -
30/01 kl 02 -3 19 5 -
30/01 kl 03 -2 20 5 -
30/01 kl 04 -4 18 4 -
30/01 kl 05 -1 16 2 -
30/01 kl 06 -1 18 4 -
30/01 kl 07 -1 16 4 -
30/01 kl 08 0 14 4 -
30/01 kl 09 -1 13 5 -
30/01 kl 10 1 12 4 -
30/01 kl 11 0 12 3 -
30/01 kl 12 -2 11 2 -
30/01 kl 13 -3 10 0 -
30/01 kl 14 -4 11 0 -
30/01 kl 15 -4 10 1 -
30/01 kl 16 -6 11 -1 -
30/01 kl 17 -7 9 -2 -
30/01 kl 18 -8 9 -3 -
30/01 kl 19 -9 10 -3 -
30/01 kl 20 -8 11 -3 -
30/01 kl 21 -11 11 -2 -
30/01 kl 22 -10 11 -1 -
30/01 kl 23 -8 13 -2 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 56 47 48 20 94
Laveste værets virkning 23 10 -2 -11 -9
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm