Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/01 kl 00 16 -2 14 -
31/01 kl 01 51 -1 50 -
31/01 kl 02 73 0 73 -
31/01 kl 03 74 0 74 -
31/01 kl 04 55 3 58 -
31/01 kl 05 25 3 28 -
31/01 kl 06 -10 5 -5 -
31/01 kl 07 -40 9 -31 -
31/01 kl 08 -57 13 -44 -
31/01 kl 09 -57 17 -40 -
31/01 kl 10 -40 22 -18 -
31/01 kl 11 -10 27 17 -
31/01 kl 12 26 32 58 -
31/01 kl 13 60 35 95 -
31/01 kl 14 82 41 123 -
31/01 kl 15 86 48 134 -
31/01 kl 16 70 56 126 -
31/01 kl 17 40 57 97 -
31/01 kl 18 4 62 66 -
31/01 kl 19 -31 67 36 -
31/01 kl 20 -56 72 16 -
31/01 kl 21 -65 71 6 -
31/01 kl 22 -57 69 12 -
31/01 kl 23 -36 69 33 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 155 124 127 95 134
Laveste vannstand -45 -54 -70 -73 -44
Avvik gult nivå -9 -40 -37 -69 -30
Avvik orange nivå -24 -55 -52 -84 -45
Avvik rødt nivå -34 -65 -62 -94 -55
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm