Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
31/01 kl 00 7 29 14 -
31/01 kl 01 42 66 50 -
31/01 kl 02 65 91 73 -
31/01 kl 03 68 93 74 -
31/01 kl 04 50 76 58 -
31/01 kl 05 21 50 28 -
31/01 kl 06 -12 16 -5 -
31/01 kl 07 -39 -12 -31 -
31/01 kl 08 -53 -23 -44 -
31/01 kl 09 -50 -20 -40 -
31/01 kl 10 -29 -3 -18 -
31/01 kl 11 5 33 17 -
31/01 kl 12 44 73 58 -
31/01 kl 13 81 112 95 -
31/01 kl 14 106 138 123 -
31/01 kl 15 113 153 134 -
31/01 kl 16 103 150 126 -
31/01 kl 17 75 124 97 -
31/01 kl 18 40 91 66 -
31/01 kl 19 5 61 36 -
31/01 kl 20 -21 38 16 -
31/01 kl 21 -31 20 6 -
31/01 kl 22 -25 16 12 -
31/01 kl 23 -5 39 33 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 155 126 134 106 153
Laveste vannstand -44 -59 -74 -81 -53
Avvik gult nivå -9 -38 -30 -58 -11
Avvik orange nivå -24 -53 -45 -73 -26
Avvik rødt nivå -34 -63 -55 -83 -36
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm