Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
31/01 kl 00 25 14 7 7
31/01 kl 01 63 50 43 43
31/01 kl 02 89 73 67 66
31/01 kl 03 90 74 70 68
31/01 kl 04 74 58 53 50
31/01 kl 05 45 28 24 24
31/01 kl 06 14 -5 -11 -10
31/01 kl 07 -14 -31 -38 -36
31/01 kl 08 -29 -44 -49 -48
31/01 kl 09 -25 -40 -43 -44
31/01 kl 10 -2 -18 -23 -22
31/01 kl 11 32 17 10 14
31/01 kl 12 71 58 52 55
31/01 kl 13 109 95 92 95
31/01 kl 14 136 123 121 123
31/01 kl 15 143 134 132 133
31/01 kl 16 128 126 125 127
31/01 kl 17 105 97 94 96
31/01 kl 18 72 66 65 66
31/01 kl 19 40 36 37 37
31/01 kl 20 18 16 21 22
31/01 kl 21 13 6 14 14
31/01 kl 22 27 12 24 23
31/01 kl 23 56 33 50 49

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 155 124 127 95 134
Max fra modell: 27.01 18 156 127 128 98 132
Max fra modell: 27.01 12 157 128 127 96 133
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm