Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
31/01 kl 00 -9 13 -2 -
31/01 kl 01 -9 15 -1 -
31/01 kl 02 -8 18 0 -
31/01 kl 03 -6 19 0 -
31/01 kl 04 -5 21 3 -
31/01 kl 05 -4 25 3 -
31/01 kl 06 -2 26 5 -
31/01 kl 07 1 28 9 -
31/01 kl 08 4 34 13 -
31/01 kl 09 7 37 17 -
31/01 kl 10 11 37 22 -
31/01 kl 11 15 43 27 -
31/01 kl 12 18 47 32 -
31/01 kl 13 21 52 35 -
31/01 kl 14 24 56 41 -
31/01 kl 15 27 67 48 -
31/01 kl 16 33 80 56 -
31/01 kl 17 35 84 57 -
31/01 kl 18 36 87 62 -
31/01 kl 19 36 92 67 -
31/01 kl 20 35 94 72 -
31/01 kl 21 34 85 71 -
31/01 kl 22 32 73 69 -
31/01 kl 23 31 75 69 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 56 47 48 20 94
Laveste værets virkning 23 10 -2 -11 -9
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm