Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 13 51 51 51 43
27/01 kl 14 53 56 55 45
27/01 kl 15 47 55 54 43
27/01 kl 16 44 50 51 40
27/01 kl 17 41 48 46 40
27/01 kl 18 41 45 43 37
27/01 kl 19 39 44 38 34
27/01 kl 20 36 41 32 31
27/01 kl 21 30 34 30 28
27/01 kl 22 29 34 30 27
27/01 kl 23 23 29 27 24

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 56 47 48 20 94
Laveste værets virkning 23 10 -2 -11 -9
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm