Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 219 22 241 241
28/01 kl 01 231 21 252 246
28/01 kl 02 219 18 237 231
28/01 kl 03 189 17 206 201
28/01 kl 04 150 14 164 161
28/01 kl 05 111 14 125 122
28/01 kl 06 83 14 97 93
28/01 kl 07 74 15 89 -
28/01 kl 08 87 14 101 -
28/01 kl 09 116 16 132 -
28/01 kl 10 157 16 173 -
28/01 kl 11 200 18 218 -
28/01 kl 12 234 20 254 -
28/01 kl 13 248 19 267 -
28/01 kl 14 238 23 261 -
28/01 kl 15 208 24 232 -
28/01 kl 16 165 25 190 -
28/01 kl 17 121 25 146 -
28/01 kl 18 84 29 113 -
28/01 kl 19 64 30 94 -
28/01 kl 20 65 35 100 -
28/01 kl 21 85 37 122 -
28/01 kl 22 120 39 159 -
28/01 kl 23 163 43 206 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 298 267 270 238 277
Laveste vannstand 98 89 73 70 99
Avvik gult nivå -9 -40 -37 -69 -30
Avvik orange nivå -24 -55 -52 -84 -45
Avvik rødt nivå -34 -65 -62 -94 -55
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm