Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 20 25 22 22
28/01 kl 01 24 29 21 15
28/01 kl 02 19 23 18 12
28/01 kl 03 14 20 17 12
28/01 kl 04 12 17 14 11
28/01 kl 05 10 16 14 11
28/01 kl 06 11 17 14 10
28/01 kl 07 10 17 15 -
28/01 kl 08 12 21 14 -
28/01 kl 09 11 18 16 -
28/01 kl 10 11 17 16 -
28/01 kl 11 12 18 18 -
28/01 kl 12 15 21 20 -
28/01 kl 13 16 21 19 -
28/01 kl 14 18 24 23 -
28/01 kl 15 20 28 24 -
28/01 kl 16 18 26 25 -
28/01 kl 17 19 28 25 -
28/01 kl 18 22 33 29 -
28/01 kl 19 22 32 30 -
28/01 kl 20 24 36 35 -
28/01 kl 21 26 39 37 -
28/01 kl 22 30 43 39 -
28/01 kl 23 32 47 43 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 56 47 48 20 94
Laveste værets virkning 23 10 -2 -11 -9
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm