Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 202 44 246 -
29/01 kl 01 225 45 270 -
29/01 kl 02 225 45 270 -
29/01 kl 03 204 42 246 -
29/01 kl 04 169 40 209 -
29/01 kl 05 130 38 168 -
29/01 kl 06 96 36 132 -
29/01 kl 07 77 34 111 -
29/01 kl 08 79 36 115 -
29/01 kl 09 100 37 137 -
29/01 kl 10 135 36 171 -
29/01 kl 11 176 31 207 -
29/01 kl 12 215 26 241 -
29/01 kl 13 240 22 262 -
29/01 kl 14 242 20 262 -
29/01 kl 15 222 16 238 -
29/01 kl 16 187 15 202 -
29/01 kl 17 143 12 155 -
29/01 kl 18 103 13 116 -
29/01 kl 19 74 9 83 -
29/01 kl 20 65 8 73 -
29/01 kl 21 76 6 82 -
29/01 kl 22 102 5 107 -
29/01 kl 23 140 3 143 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 298 267 270 238 277
Laveste vannstand 98 89 73 70 99
Avvik gult nivå -9 -40 -37 -69 -30
Avvik orange nivå -24 -55 -52 -84 -45
Avvik rødt nivå -34 -65 -62 -94 -55
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm