Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 33 47 44 -
29/01 kl 01 31 44 45 -
29/01 kl 02 35 48 45 -
29/01 kl 03 33 47 42 -
29/01 kl 04 30 44 40 -
29/01 kl 05 29 42 38 -
29/01 kl 06 33 45 36 -
29/01 kl 07 30 43 34 -
29/01 kl 08 28 44 36 -
29/01 kl 09 23 41 37 -
29/01 kl 10 23 40 36 -
29/01 kl 11 24 41 31 -
29/01 kl 12 18 36 26 -
29/01 kl 13 17 37 22 -
29/01 kl 14 15 34 20 -
29/01 kl 15 14 32 16 -
29/01 kl 16 11 30 15 -
29/01 kl 17 8 26 12 -
29/01 kl 18 4 23 13 -
29/01 kl 19 3 22 9 -
29/01 kl 20 4 22 8 -
29/01 kl 21 1 19 6 -
29/01 kl 22 -1 17 5 -
29/01 kl 23 -2 19 3 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 56 47 48 20 94
Laveste værets virkning 23 10 -2 -11 -9
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm