Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 179 200 184 -
30/01 kl 01 210 231 215 -
30/01 kl 02 221 243 229 -
30/01 kl 03 212 234 219 -
30/01 kl 04 182 204 190 -
30/01 kl 05 148 165 151 -
30/01 kl 06 112 131 117 -
30/01 kl 07 86 103 91 -
30/01 kl 08 79 93 83 -
30/01 kl 09 88 102 94 -
30/01 kl 10 117 128 120 -
30/01 kl 11 153 165 156 -
30/01 kl 12 191 204 195 -
30/01 kl 13 221 234 224 -
30/01 kl 14 234 249 238 -
30/01 kl 15 226 240 231 -
30/01 kl 16 197 214 202 -
30/01 kl 17 158 174 163 -
30/01 kl 18 117 134 122 -
30/01 kl 19 82 101 88 -
30/01 kl 20 65 84 70 -
30/01 kl 21 62 84 71 -
30/01 kl 22 81 102 90 -
30/01 kl 23 113 134 119 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 298 269 277 249 296
Laveste vannstand 99 84 69 62 90
Avvik gult nivå -9 -38 -30 -58 -11
Avvik orange nivå -24 -53 -45 -73 -26
Avvik rødt nivå -34 -63 -55 -83 -36
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm