Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
30/01 kl 00 189 184 183 183
30/01 kl 01 218 215 215 213
30/01 kl 02 230 229 226 224
30/01 kl 03 219 219 217 214
30/01 kl 04 191 190 190 186
30/01 kl 05 154 151 150 150
30/01 kl 06 118 117 115 114
30/01 kl 07 93 91 90 87
30/01 kl 08 84 83 82 79
30/01 kl 09 92 94 93 92
30/01 kl 10 116 120 121 119
30/01 kl 11 151 156 155 154
30/01 kl 12 192 195 193 193
30/01 kl 13 226 224 223 223
30/01 kl 14 238 238 241 239
30/01 kl 15 228 231 232 232
30/01 kl 16 201 202 203 202
30/01 kl 17 162 163 162 161
30/01 kl 18 123 122 119 121
30/01 kl 19 92 88 86 85
30/01 kl 20 75 70 69 67
30/01 kl 21 77 71 68 67
30/01 kl 22 97 90 84 85
30/01 kl 23 129 119 112 116

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 298 267 270 238 277
Max fra modell: 27.01 18 299 270 271 241 275
Max fra modell: 27.01 12 300 271 270 239 276
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm