Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
31/01 kl 00 168 157 150 150
31/01 kl 01 206 193 186 186
31/01 kl 02 232 216 210 209
31/01 kl 03 233 217 213 211
31/01 kl 04 217 201 196 193
31/01 kl 05 188 171 167 167
31/01 kl 06 157 138 132 133
31/01 kl 07 129 112 105 107
31/01 kl 08 114 99 94 95
31/01 kl 09 118 103 100 99
31/01 kl 10 141 125 120 121
31/01 kl 11 175 160 153 157
31/01 kl 12 214 201 195 198
31/01 kl 13 252 238 235 238
31/01 kl 14 279 266 264 266
31/01 kl 15 286 277 275 276
31/01 kl 16 271 269 268 270
31/01 kl 17 248 240 237 239
31/01 kl 18 215 209 208 209
31/01 kl 19 183 179 180 180
31/01 kl 20 161 159 164 165
31/01 kl 21 156 149 157 157
31/01 kl 22 170 155 167 166
31/01 kl 23 199 176 193 192

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 298 267 270 238 277
Max fra modell: 27.01 18 299 270 271 241 275
Max fra modell: 27.01 12 300 271 270 239 276
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm