Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 13 135 54 189 184
27/01 kl 14 147 64 211 195
27/01 kl 15 122 76 198 186
27/01 kl 16 69 83 152 157
27/01 kl 17 5 86 91 93
27/01 kl 18 -52 78 26 39
27/01 kl 19 -91 66 -25 -38
27/01 kl 20 -110 56 -54 -64
27/01 kl 21 -102 55 -47 -56
27/01 kl 22 -66 56 -10 -9
27/01 kl 23 -12 57 45 40

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 211 165 200 141 161
Laveste vannstand -54 -95 -85 -86 -49
Avvik gult nivå -11 -57 -22 -81 -61
Avvik orange nivå -38 -84 -49 -108 -88
Avvik rødt nivå -54 -100 -65 -124 -104
Korreksjon av vannstandsdataene: -22 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm