Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
27/01 kl 12 138 - - 143
27/01 kl 13 184 189 190 190
27/01 kl 14 195 211 212 212
27/01 kl 15 186 198 198 199
27/01 kl 16 157 152 152 153
27/01 kl 17 93 91 91 92
27/01 kl 18 39 26 27 27
27/01 kl 19 -38 -25 -25 -25
27/01 kl 20 -64 -54 -53 -54
27/01 kl 21 -56 -47 -46 -46
27/01 kl 22 -9 -10 -9 -8
27/01 kl 23 40 45 46 47

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 211 165 200 141 161
Max fra modell: 27.01 18 212 171 201 134 162
Max fra modell: 27.01 12 212 169 192 129 162
Korreksjon av vannstandsdataene: -22 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm