Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 46 51 97 94
28/01 kl 01 94 42 136 142
28/01 kl 02 120 37 157 154
28/01 kl 03 110 30 140 139
28/01 kl 04 67 31 98 90
28/01 kl 05 7 26 33 26
28/01 kl 06 -47 17 -30 -29
28/01 kl 07 -83 5 -78 -
28/01 kl 08 -97 2 -95 -
28/01 kl 09 -88 7 -81 -
28/01 kl 10 -52 9 -43 -
28/01 kl 11 4 10 14 -
28/01 kl 12 65 5 70 -
28/01 kl 13 115 6 121 -
28/01 kl 14 143 9 152 -
28/01 kl 15 138 27 165 -
28/01 kl 16 98 34 132 -
28/01 kl 17 37 34 71 -
28/01 kl 18 -25 35 10 -
28/01 kl 19 -74 35 -39 -
28/01 kl 20 -103 50 -53 -
28/01 kl 21 -108 52 -56 -
28/01 kl 22 -87 56 -31 -
28/01 kl 23 -42 51 9 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 211 165 200 141 161
Laveste vannstand -54 -95 -85 -86 -49
Avvik gult nivå -11 -57 -22 -81 -61
Avvik orange nivå -38 -84 -49 -108 -88
Avvik rødt nivå -54 -100 -65 -124 -104
Korreksjon av vannstandsdataene: -22 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm