Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 83 95 97 94
28/01 kl 01 133 142 136 142
28/01 kl 02 163 172 157 154
28/01 kl 03 144 154 140 139
28/01 kl 04 90 99 98 90
28/01 kl 05 23 29 33 26
28/01 kl 06 -36 -26 -30 -29
28/01 kl 07 -74 -65 -78 -
28/01 kl 08 -87 -79 -95 -
28/01 kl 09 -82 -71 -81 -
28/01 kl 10 -48 -34 -43 -
28/01 kl 11 6 22 14 -
28/01 kl 12 70 86 70 -
28/01 kl 13 123 139 121 -
28/01 kl 14 147 164 152 -
28/01 kl 15 151 169 165 -
28/01 kl 16 115 130 132 -
28/01 kl 17 58 74 71 -
28/01 kl 18 -2 17 10 -
28/01 kl 19 -49 -33 -39 -
28/01 kl 20 -72 -55 -53 -
28/01 kl 21 -80 -59 -56 -
28/01 kl 22 -53 -30 -31 -
28/01 kl 23 -3 22 9 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 213 172 232 158 179
Laveste vannstand -45 -87 -83 -110 -71
Avvik gult nivå -9 -50 10 -64 -43
Avvik orange nivå -36 -77 -17 -91 -70
Avvik rødt nivå -52 -93 -33 -107 -86
Korreksjon av vannstandsdataene: -22 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm