Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
28/01 kl 00 94 97 98 96
28/01 kl 01 142 136 137 134
28/01 kl 02 154 157 157 158
28/01 kl 03 139 140 140 144
28/01 kl 04 90 98 99 103
28/01 kl 05 26 33 34 34
28/01 kl 06 -29 -30 -28 -29
28/01 kl 07 -69 -78 -75 -74
28/01 kl 08 -94 -95 -93 -90
28/01 kl 09 -79 -81 -79 -76
28/01 kl 10 -61 -43 -41 -43
28/01 kl 11 16 14 17 14
28/01 kl 12 78 70 72 72
28/01 kl 13 136 121 123 124
28/01 kl 14 157 152 157 157
28/01 kl 15 158 165 171 169
28/01 kl 16 130 132 139 138
28/01 kl 17 80 71 75 75
28/01 kl 18 19 10 15 15
28/01 kl 19 -25 -39 -33 -32
28/01 kl 20 -50 -53 -49 -47
28/01 kl 21 -51 -56 -52 -53
28/01 kl 22 -31 -31 -30 -31
28/01 kl 23 15 9 11 15

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 211 165 200 141 161
Max fra modell: 27.01 18 212 171 201 134 162
Max fra modell: 27.01 12 212 169 192 129 162
Korreksjon av vannstandsdataene: -22 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm