Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 37 49 51 48
28/01 kl 01 39 48 42 48
28/01 kl 02 43 52 37 34
28/01 kl 03 34 44 30 29
28/01 kl 04 23 32 31 23
28/01 kl 05 16 22 26 19
28/01 kl 06 11 21 17 18
28/01 kl 07 9 18 5 -
28/01 kl 08 10 18 2 -
28/01 kl 09 6 17 7 -
28/01 kl 10 4 18 9 -
28/01 kl 11 2 18 10 -
28/01 kl 12 5 21 5 -
28/01 kl 13 8 24 6 -
28/01 kl 14 4 21 9 -
28/01 kl 15 13 31 27 -
28/01 kl 16 17 32 34 -
28/01 kl 17 21 37 34 -
28/01 kl 18 23 42 35 -
28/01 kl 19 25 41 35 -
28/01 kl 20 31 48 50 -
28/01 kl 21 28 49 52 -
28/01 kl 22 34 57 56 -
28/01 kl 23 39 64 51 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 83 64 96 42 116
Laveste værets virkning 46 2 9 -11 -14
Korreksjon av vannstandsdataene: -22 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm