Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 14 48 62 -
29/01 kl 01 68 56 124 -
29/01 kl 02 106 68 174 -
29/01 kl 03 117 83 200 -
29/01 kl 04 92 72 164 -
29/01 kl 05 39 61 100 -
29/01 kl 06 -21 55 34 -
29/01 kl 07 -66 65 -1 -
29/01 kl 08 -90 74 -16 -
29/01 kl 09 -92 79 -13 -
29/01 kl 10 -71 82 11 -
29/01 kl 11 -26 81 55 -
29/01 kl 12 33 81 114 -
29/01 kl 13 88 75 163 -
29/01 kl 14 127 67 194 -
29/01 kl 15 139 53 192 -
29/01 kl 16 118 51 169 -
29/01 kl 17 67 50 117 -
29/01 kl 18 5 45 50 -
29/01 kl 19 -51 40 -11 -
29/01 kl 20 -89 29 -60 -
29/01 kl 21 -105 23 -82 -
29/01 kl 22 -98 13 -85 -
29/01 kl 23 -66 10 -56 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 211 165 200 141 161
Laveste vannstand -54 -95 -85 -86 -49
Avvik gult nivå -11 -57 -22 -81 -61
Avvik orange nivå -38 -84 -49 -108 -88
Avvik rødt nivå -54 -100 -65 -124 -104
Korreksjon av vannstandsdataene: -22 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm