Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 -15 9 -6 -
30/01 kl 01 39 7 46 -
30/01 kl 02 84 6 90 -
30/01 kl 03 110 9 119 -
30/01 kl 04 104 14 118 -
30/01 kl 05 66 17 83 -
30/01 kl 06 9 12 21 -
30/01 kl 07 -43 6 -37 -
30/01 kl 08 -76 8 -68 -
30/01 kl 09 -88 9 -79 -
30/01 kl 10 -79 15 -64 -
30/01 kl 11 -48 13 -35 -
30/01 kl 12 2 10 12 -
30/01 kl 13 58 10 68 -
30/01 kl 14 103 10 113 -
30/01 kl 15 128 13 141 -
30/01 kl 16 125 10 135 -
30/01 kl 17 90 9 99 -
30/01 kl 18 34 10 44 -
30/01 kl 19 -23 12 -11 -
30/01 kl 20 -68 11 -57 -
30/01 kl 21 -94 12 -82 -
30/01 kl 22 -99 13 -86 -
30/01 kl 23 -80 13 -67 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 211 165 200 141 161
Laveste vannstand -54 -95 -85 -86 -49
Avvik gult nivå -11 -57 -22 -81 -61
Avvik orange nivå -38 -84 -49 -108 -88
Avvik rødt nivå -54 -100 -65 -124 -104
Korreksjon av vannstandsdataene: -22 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm