Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/01 kl 00 -41 16 -25 -
31/01 kl 01 9 15 24 -
31/01 kl 02 57 18 75 -
31/01 kl 03 92 20 112 -
31/01 kl 04 104 21 125 -
31/01 kl 05 84 21 105 -
31/01 kl 06 38 18 56 -
31/01 kl 07 -14 21 7 -
31/01 kl 08 -54 22 -32 -
31/01 kl 09 -75 27 -48 -
31/01 kl 10 -78 29 -49 -
31/01 kl 11 -60 33 -27 -
31/01 kl 12 -24 37 13 -
31/01 kl 13 26 42 68 -
31/01 kl 14 74 44 118 -
31/01 kl 15 108 41 149 -
31/01 kl 16 120 41 161 -
31/01 kl 17 103 42 145 -
31/01 kl 18 60 44 104 -
31/01 kl 19 6 46 52 -
31/01 kl 20 -42 45 3 -
31/01 kl 21 -75 44 -31 -
31/01 kl 22 -91 47 -44 -
31/01 kl 23 -86 55 -31 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 211 165 200 141 161
Laveste vannstand -54 -95 -85 -86 -49
Avvik gult nivå -11 -57 -22 -81 -61
Avvik orange nivå -38 -84 -49 -108 -88
Avvik rødt nivå -54 -100 -65 -124 -104
Korreksjon av vannstandsdataene: -22 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm