Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 13 323 54 377 372
27/01 kl 14 335 64 399 383
27/01 kl 15 310 76 386 374
27/01 kl 16 257 83 340 345
27/01 kl 17 193 86 279 281
27/01 kl 18 136 78 214 227
27/01 kl 19 97 66 163 150
27/01 kl 20 78 56 134 124
27/01 kl 21 86 55 141 132
27/01 kl 22 122 56 178 179
27/01 kl 23 176 57 233 228

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 399 353 388 329 349
Laveste vannstand 134 93 103 102 139
Avvik gult nivå -11 -57 -22 -81 -61
Avvik orange nivå -38 -84 -49 -108 -88
Avvik rødt nivå -54 -100 -65 -124 -104
Korreksjon av vannstandsdataene: -22 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm