Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 13 377 377 377 372
27/01 kl 14 397 401 399 383
27/01 kl 15 379 393 386 374
27/01 kl 16 321 334 340 345
27/01 kl 17 253 263 279 281
27/01 kl 18 199 210 214 227
27/01 kl 19 161 177 163 150
27/01 kl 20 143 155 134 124
27/01 kl 21 149 158 141 132
27/01 kl 22 178 187 178 179
27/01 kl 23 222 235 233 228

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 401 360 420 346 367
Laveste vannstand 143 101 105 78 117
Avvik gult nivå -9 -50 10 -64 -43
Avvik orange nivå -36 -77 -17 -91 -70
Avvik rødt nivå -52 -93 -33 -107 -86
Korreksjon av vannstandsdataene: -22 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm