Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
27/01 kl 12 326 - - 331
27/01 kl 13 372 377 378 378
27/01 kl 14 383 399 400 400
27/01 kl 15 374 386 386 387
27/01 kl 16 345 340 340 341
27/01 kl 17 281 279 279 280
27/01 kl 18 227 214 215 215
27/01 kl 19 150 163 163 163
27/01 kl 20 124 134 135 134
27/01 kl 21 132 141 142 142
27/01 kl 22 179 178 179 180
27/01 kl 23 228 233 234 235

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 399 353 388 329 349
Max fra modell: 27.01 18 400 359 389 322 350
Max fra modell: 27.01 12 400 357 380 317 350
Korreksjon av vannstandsdataene: -22 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm