Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 13 54 54 54 49
27/01 kl 14 62 66 64 48
27/01 kl 15 69 83 76 64
27/01 kl 16 64 77 83 88
27/01 kl 17 60 70 86 88
27/01 kl 18 63 74 78 91
27/01 kl 19 64 80 66 53
27/01 kl 20 65 77 56 46
27/01 kl 21 63 72 55 46
27/01 kl 22 56 65 56 57
27/01 kl 23 46 59 57 52

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 83 64 96 42 116
Laveste værets virkning 46 2 9 -11 -14
Korreksjon av vannstandsdataene: -22 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm