Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 271 283 285 282
28/01 kl 01 321 330 324 330
28/01 kl 02 351 360 345 342
28/01 kl 03 332 342 328 327
28/01 kl 04 278 287 286 278
28/01 kl 05 211 217 221 214
28/01 kl 06 152 162 158 159
28/01 kl 07 114 123 110 -
28/01 kl 08 101 109 93 -
28/01 kl 09 106 117 107 -
28/01 kl 10 140 154 145 -
28/01 kl 11 194 210 202 -
28/01 kl 12 258 274 258 -
28/01 kl 13 311 327 309 -
28/01 kl 14 335 352 340 -
28/01 kl 15 339 357 353 -
28/01 kl 16 303 318 320 -
28/01 kl 17 246 262 259 -
28/01 kl 18 186 205 198 -
28/01 kl 19 139 155 149 -
28/01 kl 20 116 133 135 -
28/01 kl 21 108 129 132 -
28/01 kl 22 135 158 157 -
28/01 kl 23 185 210 197 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 401 360 420 346 367
Laveste vannstand 143 101 105 78 117
Avvik gult nivå -9 -50 10 -64 -43
Avvik orange nivå -36 -77 -17 -91 -70
Avvik rødt nivå -52 -93 -33 -107 -86
Korreksjon av vannstandsdataene: -22 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm