Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
28/01 kl 00 282 285 286 284
28/01 kl 01 330 324 325 322
28/01 kl 02 342 345 345 346
28/01 kl 03 327 328 328 332
28/01 kl 04 278 286 287 291
28/01 kl 05 214 221 222 222
28/01 kl 06 159 158 160 159
28/01 kl 07 119 110 113 114
28/01 kl 08 94 93 95 98
28/01 kl 09 109 107 109 112
28/01 kl 10 127 145 147 145
28/01 kl 11 204 202 205 202
28/01 kl 12 266 258 260 260
28/01 kl 13 324 309 311 312
28/01 kl 14 345 340 345 345
28/01 kl 15 346 353 359 357
28/01 kl 16 318 320 327 326
28/01 kl 17 268 259 263 263
28/01 kl 18 207 198 203 203
28/01 kl 19 163 149 155 156
28/01 kl 20 138 135 139 141
28/01 kl 21 137 132 136 135
28/01 kl 22 157 157 158 157
28/01 kl 23 203 197 199 203

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 399 353 388 329 349
Max fra modell: 27.01 18 400 359 389 322 350
Max fra modell: 27.01 12 400 357 380 317 350
Korreksjon av vannstandsdataene: -22 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm