Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 202 48 250 -
29/01 kl 01 256 56 312 -
29/01 kl 02 294 68 362 -
29/01 kl 03 305 83 388 -
29/01 kl 04 280 72 352 -
29/01 kl 05 227 61 288 -
29/01 kl 06 167 55 222 -
29/01 kl 07 122 65 187 -
29/01 kl 08 98 74 172 -
29/01 kl 09 96 79 175 -
29/01 kl 10 117 82 199 -
29/01 kl 11 162 81 243 -
29/01 kl 12 221 81 302 -
29/01 kl 13 276 75 351 -
29/01 kl 14 315 67 382 -
29/01 kl 15 327 53 380 -
29/01 kl 16 306 51 357 -
29/01 kl 17 255 50 305 -
29/01 kl 18 193 45 238 -
29/01 kl 19 137 40 177 -
29/01 kl 20 99 29 128 -
29/01 kl 21 83 23 106 -
29/01 kl 22 90 13 103 -
29/01 kl 23 122 10 132 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 399 353 388 329 349
Laveste vannstand 134 93 103 102 139
Avvik gult nivå -11 -57 -22 -81 -61
Avvik orange nivå -38 -84 -49 -108 -88
Avvik rødt nivå -54 -100 -65 -124 -104
Korreksjon av vannstandsdataene: -22 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm