Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 247 271 250 -
29/01 kl 01 302 327 312 -
29/01 kl 02 334 360 362 -
29/01 kl 03 348 375 388 -
29/01 kl 04 329 353 352 -
29/01 kl 05 287 308 288 -
29/01 kl 06 220 248 222 -
29/01 kl 07 170 200 187 -
29/01 kl 08 145 174 172 -
29/01 kl 09 146 183 175 -
29/01 kl 10 170 213 199 -
29/01 kl 11 210 256 243 -
29/01 kl 12 264 311 302 -
29/01 kl 13 317 362 351 -
29/01 kl 14 357 404 382 -
29/01 kl 15 370 420 380 -
29/01 kl 16 344 387 357 -
29/01 kl 17 286 322 305 -
29/01 kl 18 216 249 238 -
29/01 kl 19 159 189 177 -
29/01 kl 20 121 152 128 -
29/01 kl 21 105 131 106 -
29/01 kl 22 105 128 103 -
29/01 kl 23 131 150 132 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 401 360 420 346 367
Laveste vannstand 143 101 105 78 117
Avvik gult nivå -9 -50 10 -64 -43
Avvik orange nivå -36 -77 -17 -91 -70
Avvik rødt nivå -52 -93 -33 -107 -86
Korreksjon av vannstandsdataene: -22 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm