Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
29/01 kl 00 252 250 254 263
29/01 kl 01 302 312 318 326
29/01 kl 02 370 362 368 368
29/01 kl 03 400 388 389 380
29/01 kl 04 370 352 350 339
29/01 kl 05 301 288 286 284
29/01 kl 06 210 222 223 226
29/01 kl 07 182 187 191 187
29/01 kl 08 176 172 179 163
29/01 kl 09 183 175 181 156
29/01 kl 10 197 199 199 174
29/01 kl 11 258 243 235 215
29/01 kl 12 317 302 289 277
29/01 kl 13 354 351 338 330
29/01 kl 14 360 382 370 372
29/01 kl 15 369 380 374 379
29/01 kl 16 342 357 355 354
29/01 kl 17 310 305 300 300
29/01 kl 18 243 238 229 233
29/01 kl 19 176 177 169 173
29/01 kl 20 131 128 124 126
29/01 kl 21 120 106 108 103
29/01 kl 22 118 103 105 107
29/01 kl 23 150 132 134 141

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 399 353 388 329 349
Max fra modell: 27.01 18 400 359 389 322 350
Max fra modell: 27.01 12 400 357 380 317 350
Korreksjon av vannstandsdataene: -22 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm