Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 179 197 182 -
30/01 kl 01 233 252 234 -
30/01 kl 02 277 296 278 -
30/01 kl 03 306 322 307 -
30/01 kl 04 293 315 306 -
30/01 kl 05 250 275 271 -
30/01 kl 06 189 218 209 -
30/01 kl 07 141 168 151 -
30/01 kl 08 111 139 120 -
30/01 kl 09 96 126 109 -
30/01 kl 10 101 132 124 -
30/01 kl 11 132 164 153 -
30/01 kl 12 187 218 200 -
30/01 kl 13 244 276 256 -
30/01 kl 14 288 319 301 -
30/01 kl 15 310 346 329 -
30/01 kl 16 304 342 323 -
30/01 kl 17 273 315 287 -
30/01 kl 18 218 259 232 -
30/01 kl 19 161 205 177 -
30/01 kl 20 112 160 131 -
30/01 kl 21 85 133 106 -
30/01 kl 22 78 131 102 -
30/01 kl 23 99 148 121 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 401 360 420 346 367
Laveste vannstand 143 101 105 78 117
Avvik gult nivå -9 -50 10 -64 -43
Avvik orange nivå -36 -77 -17 -91 -70
Avvik rødt nivå -52 -93 -33 -107 -86
Korreksjon av vannstandsdataene: -22 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm