Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
30/01 kl 00 192 182 185 187
30/01 kl 01 242 234 239 238
30/01 kl 02 293 278 285 275
30/01 kl 03 318 307 309 304
30/01 kl 04 306 306 304 303
30/01 kl 05 266 271 265 261
30/01 kl 06 216 209 206 205
30/01 kl 07 180 151 154 148
30/01 kl 08 139 120 122 117
30/01 kl 09 126 109 109 105
30/01 kl 10 133 124 118 114
30/01 kl 11 164 153 150 143
30/01 kl 12 215 200 199 191
30/01 kl 13 267 256 256 245
30/01 kl 14 312 301 297 288
30/01 kl 15 340 329 322 317
30/01 kl 16 338 323 313 311
30/01 kl 17 300 287 277 278
30/01 kl 18 240 232 219 217
30/01 kl 19 191 177 161 161
30/01 kl 20 157 131 116 117
30/01 kl 21 134 106 92 91
30/01 kl 22 135 102 91 92
30/01 kl 23 151 121 109 110

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 399 353 388 329 349
Max fra modell: 27.01 18 400 359 389 322 350
Max fra modell: 27.01 12 400 357 380 317 350
Korreksjon av vannstandsdataene: -22 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm